Projektivalvonta

Aloituspalaveri

  • Aloituspalaveri pidetään ennen varsinaisten töiden aloittamista ja siihen osallistuvat ainakin tilaajan edustaja/edustajat, valittu pääurakoitsija sekä toimitusurakan valvoja.
  • Valvoja laatii aloituspalaverista kirjallisen muistion. Käsiteltäviä asioita ovat mm. seuraavat: töiden aloitus ja alustava aikataulu, vastuuhenkilöt, tiedotusasiat taloyhtiölle ja asukkaille, mahdollisten aliurakoitsijoiden hyväksyminen, työturvallisuusasiat, maksuerien hyväksymiskäytäntö, laatuasiat, viranomaisasiat ym.

Työn aikaiset katselmukset

  • Työn aikaisia katselmuksia pidetään eri työvaiheiden aikana ja valmistumisien myötä varsinkin, jos niihin liittyy sovittujen urakoitsijan maksuerien hyväksymisiä. Työmaakatselmuksien järjestämisestä vastaa pääsääntöisesti valvoja ja niihin osallistuu valvojan lisäksi ainakin urakoitsijan edustaja ja tarvittaessa/haluttaessa myös taloyhtiön edustaja/edustajia. Valvoja laatii oleellisista katselmuksista muistion, joka lähetetään sähköpostitse taloyhtiön haluamille henkilöille.

Luovutus ja vastaanottopalaveri

  • Luovutus ja vastaanottopalaveri järjestetään, kun kokonaistoimitus on etukäteen valvojan toimesta todettu vastaanottokelpoiseksi. Valvoja kutsuu koolle taloyhtiön ja urakoitsijan tarvittavat edustajat. Paikalla tulee olla myös taloyhtiön huoltomies/miehiä, jos samassa yhteydessä järjestetään myös järjestelmän käyttöönotto-opastus.
  • Luovutuspalaverissa käydään käyttökoulutuksen lisäksi läpi muut järjestelmän toimitusasiat (mm. onko vikoja/puutteita tai onko toimitus myöhässä sovitusta). Urakoitsija toimittaa laatimansa luovutusasiakirjat/kansion ja palauttaa urakoitsijalle toimituksen ajaksi annetun huoltoavaimen. Samoin käydään vielä läpi sovitut takuut ja mahdolliset vakuusasiat. Valvoja laatii luovutus ja vastaanottopalaverista pöytäkirjan, jonka allekirjoittavat sekä urakoitsijan että tilaajan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö/henkilöt.