Sähköautojen lataus

Sähköautojen lautaus on kasva kiinnostuksen kohde taloyhtiöissä. Energiainsinöörit selvittää lautausinfran rakentamisen mahdollisuudet ja esittää arviot tarvittavista toimenpiteistä tilaajan sähköverkkoon.

Sähköautojen lautauksien rakentamiseen on mahdollista saada ARAn tukea ja Energiainsinöörit voivat laatia avustushakemukset tilaajan puolesta.