Puolueettomat energian säästöratkaisut
Optimaalisten säästöratkaisuiden asiantuntijakumppani

Lämmitystapavertailu

Kiinteistöstä on hyvä laatia ajantasainen selvitys eri energiavirroista. Selvittää säästömahdollisuudet ja tehdä suunnitelma niiden toteuttamiseksi. 

Suunnittelu

Kokeneet suunnittelijamme laativat lämmitystapavertailun pohjalta jokaiselle hankkeelle tarvittavat suunnitelmat, työselitykset sekä muut tarvittavat dokumentit. 

Kilpailutus

Laaditaan suunnitelmien pohjalta tarjouspyyntöasiakirjat, laaditaan saatujen tarjousten pohjalta yhteenvetoraportti, jonka pohjalta asiakkaan on helppo tehdä ratkaisut. 

 

Lämmönjakoverkoston tasapainotus

Lämmönjakoverkoston tasapaino vaikuttaa olennaisesti asuntojen lämpötilaan ja tätä kautta sekä asumisviihtyvyyteen että energiankulutukseen.

Projektivalvonta

Energiansäästöprojektit vaativat paljon ammattitaitoa, jolloin kiinteistön omistajan kannattaa palkata asiantuntija valvomaan toteutuksia 

-kunnat ja taloyhtiöt (Motiva Oy)