Suunnittelu

Suunnittelun lähtökohtana on aiemmin suoritettu lämmitystapavertailu.

Lämmitystapavertailun tuloksena ollaan Asiakkaalle saatu parannusehdoukset kiinteistön energiatehokkuuden parantamisesta. Näiden ehdotusten perusteella on Asiakas todennut, että hanketta kannattaa lähteä edistämään. 

Suunnittelun lähtökohtana on laatia toteutussuunnitelmat, joiden perusteella voidaan järjestää tarjouskilpailutus toteutus urakoista. 

Laadukkaan suunnittelun avulla varmistetaan, että Asiakaan energian säästö projektit vastaavat tarkoitusta, projekti/t pysyvät budjetissa, aikataulussa ja tavoitellut säästöt toteutuvat.