Energia-avustus

Taustaa energia-avustuksesta

Vuoden 2020 alusta on taloyhtiöiden mahdollista saada tukea valtiolta energiasäästö toimenpiteisiin. Energia-avustus on enintään 4000€ tai 6000€ /asunto riippuen rakennustyypistä kuitenkin enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukiprosentit vaihtelevat toimenpiteittäin, joten tarkemman tiedon mahdollisen avustuksen suuruudesta saa selville vasta suunnittelun jälkeen.

Tuen saaminen edellyttää, että toimenpiteet ovat merkittäviä ja tämä todennetaan energialaskelmalla sekä projektin jälkeen tehtävällä energiatodistuksella.

Projektilla tulee tuen saadakseen olla pääsuunnittelija ja tarvittavat erikoissuunnittelijat. Maksatushakemuksen liitteeksi on toimitettava kaikki suunnitelmat suunnittelijan allekirjoituksella varustettuna.

1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Suunnittelukustannukset hyväksytään täysmääräisesti Aran tukea haettaessa, jos rakennus on tukikelpoinen.

Varsinaista avustuspäätöstä varten edellytetään hakemuksen liitteenä seuraavat asiakirjat:

  • Kaupparekisteriote
  • Lainvoimainen päätös hankkeeseen ryhtymisestä ja rahoituksesta (hallituksen kokous tai yhtiökokous). Rahoituksesta on kerrottava päätösvaltaisen kokouksen pöytäkirjassa ja rahoitus on selvitettävä avustushakemuksessa.
  • Laskelma rakentamisajankohdan E-luvusta (sisältäen: lähtötiedot välilaskelmat ja tulokset).
  • Laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun (sisältäen: lähtötiedot välilaskelmat ja tulokset). Asiakirjat jätetään 1.7.2020 jälkeen ennen rakentamisen aloittamista
  • Korjausten jälkeinen E-luku laskelma, kun kaikki toimenpiteet on tehty.
  • Asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan. Selvityksestä on ilmettävä myös, ettei toimenpiteistä aiheudu vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle.