Kilpailutus

Kun suunnittelu on valmis, järjestetään tarjouskilpailu.

  • Laaditaan suunnitelmiin pohjautuva tarjouspyyntö, joka lähetetään 3-5 tunnetusti luotettavalle ja osaavalle urakoitsijalle. Tarjouspyynnössä edellytetään myös investoinnin säästölaskelman esittämistä.
  • Pyydetään tarvittaessa lisätietoja ja tarkennuksia. Saatujen tarjousten tiedot kootaan Energiainsinöörien toimesta taulukkomuotoon vertailun helpottamiseksi.
  • Samaan tarjousvertailuraporttiin kootaan myös muut oleelliset tiedot, analysoidaan tarjoajien hinnat, tarjoussisältö, luotettavuus, takuuajat ja tehdään ehdotus Asiakkaalle urakoitsijasta/urakoitsijoista, jotka kannattaisi kutsua urakkaneuvotteluihin.
  • Energiainsinöörit osallistuvat urakkaneuvotteluihin, mutta lopullisen ratkaisun tekee luonnollisesti Asiakas.