Palvelut

Toimintamalli

Energiakartoitus (hankesuunnitelma)

 • Tilannekartoitus
 • Parannusehdotukset
 • Hankesuunnittelu 
 • Vaihtoehtoisten energiantuottotapojen kannattavuusvertailut

Suunnittelu 

 • Maalämpö
 • Poistoilman lämmöntalteenotto (LTO)
 • Yhdistelmä/hybridiratkaisut: esim. maalämpö/LTO tai kaukolämpö/LTO 
 • Aurinkoenergiaratkaisut
 • Taloautomaatioratkaisut ja sovellukset energiansäästöjärjestelmiin

Kilpailutus 

 • Tarjouspyynnön laadinta
 • Tarkennuspyynnöt urakoitsijoilta
 • Yhteenvetoraportti analyyseineen ja vertailutaulukoineen
 • Urakka- ja sopimusneuvottelut

Projektivalvonta 

 • Työnaikainen valvonta pöytäkirjoineen
 • Työn vastaanottotarkastukset pöytäkirjoineen
 • Jälkiseuranta

Lämmönjakoverkoston tasapainotus

 • Suunnittelu
 • Kilpailutus
 • Projektinvalvonta
 • Jälkiseuranta