Kohteita

Esimerkkitapauksia

Kohdekuvauksia

Maalämpö/LTO

As Oy Palomestari, Kerava, lämmitystapamuutos

Lähtötiedot:

 • Asuntoja 36kpl, talon tilavuus n. 10 000m³, huoneistopita-ala 2.469m², 4kpl rappukäytäviä, rakennettu 1982. 
 • Lämmitysmuotona kaukolämpö, kulutus n. 400MWh vuodessa, kustannukset 32 000€
 • Taloyhtiö päätti siirtyä 2015 kaukolämmöstä maalämpöön, lisäksi päätettiin uusia  huippuimurit ja lisätä niihin lämmöntalteenottopatterit.

Muutokset:

 • Asennettiin 120kW lämpöpumput
 • 2kpl poistoilmaimureita
 • 9kpl á 300m porakaivoja
 • Muutosta tehtäessä vuotuisiksi säästöiksi arvioitiin 285MWh, 19 000€

Tulokset:

 • Kahden lämmityskauden jälkeen sähkön kulutus on keskimäärin ollut 115MWh vuodessa
 • Jolloin lämmityskustannukset 12 700€
 • Säästöä on syntynyt 19 300€ vuodessa
 • Investointi oli kohteessa 190 000€, jolloin syntyneillä säästöillä voidaan maksaa investointi pois n. 10 vuodessa
 • Lisäksi on hyvä huomioida, että yhtiön kaukolämpösiirin ja huippuimurit olivat käyttöikänsä päässä jolloin ne oltaisiin jouduttu vaihtamaan joka tapauksessa.

Lämmönkeruuputkien alastuonti katolta, koteloituna

Poistoilmaimuri lämmöntalteeottokennolla

Porauskenttä maisemoinnin jälkeen

Lämmitysverkoston tasapainotus

As Oy Kirkkonummen Vileninkuja, lämmitysverkoston tasapanoitus

Lähtötiedot:

 • Vaikka kohteessa on lattialämmitys, niin lämpökäyrän mukaan lämmityksen menovesi/ulkolämpötila on: 39 C/0 C ja 50 C/-20 C.
 • Lattialämmityksen menoveden lämpötila saisi olla max. 42 C, sillä liian korkea lämpötila turmelee pintamateriaaleja kuivattamalla sekä lisäksi sidosliimoja/lakkoja haihtuu huoneilmaan.
 • Huoneistojen ja huoneiden välillä oli isoja lämpötilaeroja.
 • Suunnitelmista ei selvinnyt piiri- tai jakotukkien virtaamia.
 • Taloissa on ollut poikkeuksellisen suuri lämmönkulutus

Muutokset:

Lämmitysjärjestelmän tasapainotus:

 • Lasketaan lämpöhäviöt.
 • Lasketaan piirikohtaiset tehot
 • Mitoitetaan virtaamat piireille.
 • Asennetaan linjasäätöventtiilit.
 • Lasketaan esisäätöarvot lämmityspiireille ja linjasäätöventtiileille.
 • Varmistetaan, että huoneanturit ohjaavat oikeita toimilaitteita.

Hyötyjä:

 • Energiankulutus laskee, koska tiloja ei yli lämmitetä, alhaisempi lämpötila kanaalissa  pienempi lämpöhäviö.
 • Asumismukavuus paranee.
 • Säästää lattian pintaa, koska lattiamateriaalit eivät kestä korkeita lämpötiloja.
 • Mikäli investoidaan maalämpöön alahaisempi menovesi tarkoittaa parempaa hyötysuhdetta, lisäksi investointi pienenee, kun energiankulutus saadaan oikealle tasolle.

Tulokset:

 • Lämpötilakäyrä voitiin laskea (-26°C +36°C) aikaisemmasta(-26°C +50°C).
 • Huoneistojenväliset lämpötilaerot tasaantuivat.
 • Energiankulutus laski, koska tiloja ei enää ylilämmitetä.
 • Kohteeseen asennettiin maalämpö jolloin maalämmön hyötysuhde on parempi, koska menolämpötilaa voitiin laskea merkittävästi.