Energiakartoitus

Energiakartoitus sisältää: 

• Tilannekartoituksen

  • Selvitetään Asiakkaan kiinteistön nykytilanne mm. ilmanvaihdon, lämmönjaon ja -tuoton osalta.
  • Tutkitaan sähköliittymä ja kiinteistön sähkönkulutukset.
  • Selvitetään mahdollisuudet saada avustuksia. 

• Parannusehdotukset 

  • Lähtötilanteen pohjalta laaditaan ehdotukset energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä; mm. lämpöpumppujen ja aurinkoenergian osalta.
  • Latausvalmiuden rakentamisen selvittäminen sähköautoille.

• Hankesuunnittelun 

  • Tarkastellaan hankkeiden tekninen ja taloudellinen toteutettavuus
  • Esitetään arvio saatavista säästöistä
  • Tarkastellaan investointikustannuksia